ကြမ္းတြင္က်ေရာက္ေသာ ဖ်က္ပိုး

ပ်ပိုး

 • အပင္၏ နုနယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ က်ေရာက္ေလ့ရွိသည္။
 • အရြက္၏ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္မွေန၍ သစ္ရည္ကိုစုပ္ယူစားေသာက္သျဖင့္ အရြက္မ်ားကုပ္ေနတတ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဂိမ္း၊ အဆက္၊ မာလာႏြန္။

insect-l-06

ျဖဳတ္စိမ္း

 • အရြက္၏ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္မွ ေန၍ သစ္ရည္ကိုစုပ္ယူစားေသာက္သည္။
 • အစိမ္းေဖ်ာ့ေရာင္အကြက္ငယ္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- မာလာႏြန္၊ ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဗိုက္တာဂရို၊ ဗိုက္စန္။

insect-l-07

ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း

 • အစိုဓါတ္မ်ားေသာေျမတြင္ေတြ႕ရသည္။
 • ေလာက္ေကာင္သည္ (၃-၄) လခန္႕ ေျမႀကီးအတြင္းမွ ေန၍ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ အပင္သည္ ဝါ၍ ညိွဳးက်သြားသည္။
 • က်ဳိင္းေကာင္ဘဝအရြက္မ်ားကို ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာဖ်ဴရမ္၊ ဗိုက္တာရွီး။

insect-l-08

ရြက္ေဖာက္က်ိဳင္း

 • ရြက္ေဖာက္က်ဳိင္း အရြက္တြင္ အေပါက္ငယ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးသည္။
 • အရြက္တြင္ ပံုသ႑ာန္မမွန္ေသာအေပါက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
 • ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါကို ကူးစက္ေစနိုင္သည္။
 • နံနက္ေစာေစာ၊ ညေနအခ်ိန္မ်ားတြင္ စားေသာက္ဖ်က္ဆီးသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာဘရာ၊ ဗိုက္တာရွီး၊ အဆက္၊ ဗိုက္တာမီသရင္။

insect-l-09
 

ကြမ္းတြင္က်ေရာက္ေသာ ေရာဂါမ်ား

ေဒါင္းျမီးကြက္ေရာဂါ

 • မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားကို ကူးစက္ေစသည္။
 • အရြက္ေပၚတြင္ ေရစိုနာကြက္စျဖစ္ၿပီးေနာက္ ညိဳမဲေရာင္အကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
 • ရြက္ညွာႏွင့္ ပင္စည္သို႕ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားတတ္သည္။
 • စိုလိုက္ေျခာက္လိုက္ျဖစ္ေသာရာသီတြင္ အနားမ်ားတြန္႕ၿပီး အရစ္မ်ားျဖစ္ေပၚ၍ ေဖာင္းၾကြတက္လာတတ္သည္။
 • အရြက္၊ ရိုးတံႏွင့္ ပင္စည္တို႕ ေဆြးပုပ္သြားတတ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပေရာ့စပါး၊ အာဂရီမီး၊ စကုပ္။

insect-l-01

ပင္ညိွဳးေရာဂါ

 • မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • ေျမႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ပင္စည္သည္ ေပ်ာ့ပုပ္ေဆြးရိေနၿပီး ျဖဴေဖြးထူထပ္ေသာ မႈိမွ်င္စု မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။
 • ပင္ေျခတြင္ အျဖဴေရာင္၊ ညိဳနက္ေရာင္ မုန္ညင္းေစ့ရြယ္မႈိလံုးမ်ားေတြ႕ရသည္။
 • အပင္အေပၚပိုင္းညိွဳးက်လာသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပေရာ့စပါး၊ ေအာက္စီ၊ခရူဇာ၊ဗိုက္တာမိုင္း၊ အင္ဗိြဳင္း။

insect-l-02

ဆီစြန္းေရာဂါ (မွဲ႕ေျပာက္စြန္းေရာဂါ)

 • ဘတ္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • ရြက္သားေပၚတြင္ ေရနာကြက္သည္ ဆီစက္က်သကဲ့သို႕ ေတြ႕ရသည္။
 • ဒဏ္ရာက်ယ္ျပန္႕လာပါက အညိဳေရာင္သိုေျပာင္းၿပီး အဝါေရာင္အနားရွိသည္။
 • ျပင္းထန္ပါကရြက္သားေပါက္ျပဲၿပီး ကြမ္းရြက္အရည္အေသြးက်ဆင္းေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာက္စီ၊ အာဂရီမီး။

insect-l-03

ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ

 • မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • အရြက္တြင္ ေရာဂါက်လွ်င္ အရြက္ကိုပုပ္ေစသည္။
 • ေျမႀကီးထိစပ္ရာ ပင္ေျခတြင္ အညိဳေရာင္အနာကြက္ေတြ႕ရ၍ ပင္စည္ကို ရစ္ပတ္မိပါက
  တစ္ပင္လံုးညိွဳးေသႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပေရာ့စပါး၊ ေအာက္စီ၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ခရူဇာ။

insect-l-04

ရိုးမဲဆစ္ျပဳတ္ေရာဂါ

 • ဘတ္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • မိုးမ်ား၍ ပူအုိက္စြတ္စိုေသာရာသီတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။
 • ပင္စည္ ဆစ္ၾကားပိုင္းႏွင့္ အဆစ္ေနရာတြင္ အနက္ေရာင္အနာကြက္ျဖစ္ေပၚသည္။
 • အရြက္၊ ရိုးတံႏွင့္ ပင္စည္တို႕ေဆြးပုပ္၍ အလြယ္တကူျပဳတ္ထြက္သြားသည္။
 • အပင္အေပၚအစိတ္အပုိင္းမ်ား ညိွဳးလာသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာက္စီ၊ ပေရာ့စပါး၊ စကုပ္။

insect-l-05