စပ်စ္တြင္က်ေရာက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား

ပိုးေစးနဲ/မီလီဂ်ပိုး

 • အရြက္၊ ပင္စည္၊ ကိုင္း၊ အညႊန္႕တို႕တြင္က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည္။ သစ္ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္ေသာေၾကာင့္ အရြက္မ်ားအေရာင္ေဖ်ာ့၍ ဝါလာျခင္း၊
 • အပြင့္ကန္းျခင္း၊ အသီးတင္မႈနည္းျခင္းတို႕ျဖစ္ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာ္ပတီမာ၊ ဆလက္ပလပ္၊ ဗိုက္တာရွီး၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-100

ေလွးပိုး

 • အရြက္၊ အညႊန္႕၊အဖူး၊ အပြင့္မ်ားမွ သစ္ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္သျဖင့္ အရြက္ႏွင့္အညႊန္႕မ်ားမွာ တြန္႕လိမ္ရွဳံ႕တြၿပီး အညိဳေရာင္ေျပာင္းသြားသည္။
 • အပြင့္တြင္က်ပါက အပြင့္ကန္းျခင္းႏွင့္ အသီးတင္နည္းျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။
 • သီးႏုတြင္အဝါကြက္ငယ္မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
 • အသီးတြင္ အမာရြက္ငယ္မ်ားေတြ႕ရတတ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ဗိုက္တာဂရို၊ ဗိုက္စန္၊ ေအာ္ပတီမာ၊ဂိမ္း၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-101

မႊားပင့္ကူနီ

 • အရြက္ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေနၿပီး ပင္ရည္ကိုစုပ္စားသည္။
 • အရြက္ေပၚတြင္အဝါစက္မ်ားကိုေတြ႕ရမည္။
 • ပိုးက်ေရာက္မႈမ်ားလွ်င္ အရြက္မ်ားေလာင္သကဲ့သို႕ ျဖစ္လာသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- စတား၊ ပံသာ၊ ဆလက္ပလပ္စ္။

insect-102

ပ်ပိုး

 • အပင္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးတြင္က်ေရာက္ၿပီး သစ္ရည္ကိုစုပ္စားသျဖင့္ အပင္အားနည္းျခင္း၊ အရြက္မ်ားပံုပ်က္ၿပီးဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားကူးစက္ေစသည္။
 • ပ်ပိုးမွ အခ်ဳိရည္ထုတ္သျဖင့္ အပင္တြင္ အေစးမ်ားေတြ႕ရၿပီး ထိုမွ ၾကပ္ခိုးမိႈက်ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ဗိုက္တာဂရို၊ ေအာ္ပတီမာ၊ ဗိုက္စန္၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-103

ယင္ျဖဴ

 • အရြက္ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အျဖဴေရာင္မႈန္႕မ်ားနွင့္အတူ ယင္ျဖဴမ်ားကိုေတြ႕ရမည္။
 • အုပ္စုလိုက္သစ္ရည္မ်ားစုပ္ယူစားေသာက္ျပီး ေရာဂါမ်ားကို ကူးစက္ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ပရီဆိုက္၊ေဗးလစ္ ၊ ဗိုက္တိုအိတ္၊ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဂိမ္း၊ အဆက္။

insect-104
 

စပ်စ္တြင္က်ေရာက္ေသာ ေရာဂါမ်ား

ရြက္ညဳိေျပာက္ေရာဂါ

 • မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • အရြက္တြင္ အဝါေရာင္အနားသတ္ရွိေသာ အညိဳကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
 • ၎အကြက္မ်ား တစ္ခုနဲ႕တစ္ခုဆက္သြားၿပီး အရြက္ေျခာက္သြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အင္နာဂ်ီ၊ ေအာက္စီ၊ အင္ဗြိဳင္း၊ စကုပ္၊ ခရူဇာ၊ ဂေရ႕စ္။

insect-105

မွဲ႕ေျပာက္စြန္းေရာဂါ

 • မႈိေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
 • ေရာဂါသည္္ အရြက္၊ အသီး၊ အကိုင္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚသည္။
 • နီညိဳေရာင္ခ်ဳိင့္ခြက္ေသာ အနာအစက္အေျပာက္ငယ္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး အညႊန္႕-အကိုင္းေသျခင္း၊ အသီးတင္နည္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာက္စီ၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ခရူဇာ၊ စကုပ္၊ ဗိုက္တာရမ္၊ ဗိုက္တာမိုင္း၊ဂေရ႕စ္။

insect-106

ဖားဥမႈိေရာဂါ

 • အပင္၏အစိမ္းေရာင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္က်ေရာက္သည္။
 • ေရာဂါက်ပါက ပင္စည္အကိုင္းအခက္မ်ားတြင္ မႈိမွ်င္မ်ားသည္ ေပါင္ဒါမႈန္႕ျဖဴးထားသကဲ့သို႕ ပြားမ်ားလာသည္။
 • အရြက္ေျခာက္ျခင္း၊ ေၾကြျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အင္နာဂ်ီ၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ခရူဇာ၊ ဗိုက္တာမိုင္း၊ ဂေရ႕စ္။

insect-107

ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ေရာဂါ

 • အရြက္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အဝါေရာင္အကြက္မ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး၊ ေရာဂါရအကြက္၏ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေမႊးညွင္းႏုပံုစံအျဖဴေရာင္မႈိမွ်င္မ်ားကိုေတြ႕ရမည္။
 • အဝါရင့္ေရာင္ မညီမညာအကြက္မ်ားမွ အညိဳေရာင္သို႕ေျပာင္းလာသည္။
 • စိုထိုင္းဆမ်ားခ်ိန္၌ ေရာဂါက်ေရာက္မႈပိုမ်ားသည္။

။ အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အဂရီးသိမ္း၊ ေအာက္စီ၊ ပေရာ့စပါး၊ အာဂရီမီး။

insect-l-07

သီးခုိင္ပုပ္ေရာဂါ

 • မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • ပန္းပြင့္ခ်ိန္ ပန္းခိုင္မ်ားတြင္ ေရာဂါက်ေရာက္သည္။
 • ေရာဂါရအသီးမ်ားသည္ ကြဲအက္ၿပီး အခ်ဳိရည္မ်ားစိမ့္ထြက္လာကာ အျခားအသီးမ်ားကို ကူးစက္ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပေရာ့စပါး၊ ေအာက္စီ၊ အင္ဗိြဳင္း။

insect-109