ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ စားေတာ္ပဲ တြင္က်ေရာက္ေသာဖ်က္ပိုးမ်ား

ငေျမွာင္ေတာင္

 • ပိုးေလာက္ေကာင္ငယ္သည္ အရြက္အစိမ္းသားမ်ားကို ျခစ္စားသည္။
 • အေကာင္ႀကီးသည္္ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္သျဖင့္ အပင္ငုတ္တိုမ်ားသာေတြ႕ရသည္။
 • နံနက္ေစာေစာနဲ႕ညေနအခ်ိန္မ်ားတြင္ အပင္ကိုဖ်က္ဆီးသည္။
 • ေန႕တြင္ အပင္ေျခရွိ အမႈိက္/ေပါင္းမ်ား၌ ခိုေအာင္း ေနသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အယ္လ္ဖာ၊ ေဗးလစ္၊ ဗိုက္တာမီသရင္၊ ဗိုက္တာရွီး၊ ေအာ္တီမာ၊ ပရီဆိုက္၊ ဆလက္ပလပ္၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-21

စပါးရြက္ဖ်ားျဖဴေရာဂါ-

 • မ်ဳိးေစ့ေဆာင္ နီမတုတ္ေရာဂါျဖစ္သည္။
 • အရြက္၏ထိပ္ဖ်ား(၃-၅ စင္တီမီတာ)ခန္႕ျဖဴၿပီး လိ္မ္ေကာက္ေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ္လည္း က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ပံုမွန္အစိမ္းေရာင္အတိုင္းရွိသည္။
 • အလံရြက္ ရႈံတြ၍ အႏွံမ်ားမထြက္နိုင္ျဖစ္တတ္သည္။
 • အႏွံထြက္ပါကလည္း အေစ့အဆန္မတည္သည္ကို ေတြ႕ရမည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ဗိုက္တာဖ်ဴရမ္။ ဘီနီဖစ္၊ ဗိုက္တာမိုင္း၊ အင္ဗိြဳင္း။

insect-11

ထြာေကာင္စိမ္း-

 • အစိမ္းေရာင္ထြာေကာင္ငယ္မ်ားသည္ အရြက္မ်ားကို မညီမညာ အေပါက္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ကိုက္စားသည္။
 • အရြက္၏ေဘးမွ ကိုက္ျဖတ္စားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
 • အခ်ဳိ႕မွာ အသီးမ်ားကိုလည္းစားသည္။
 • နံနက္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပုိင္းတြင္ အပင္ေပၚတက္၍ စားေသာက္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာမီသရင္၊ ေဗးလစ္၊ ဆလက္ပလပ္၊ ဗုိက္တာရွီး၊ အယ္ဖာ၊ ေအာ္ပတီမာ။

insect-22

ငွက္ေမြးဖလံ

 • ပဲမ်ဳးိရင္းဝင္ အပင္မ်ား၏ အသီးေပၚတြင္ ကိုက္ေဖာက္စားသည္။
 • အသီးမ်ားတြင္ အေပါက္မ်ားျဖစ္ေနသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာမီသရင္၊ ေဗးလစ္၊ ဗုိက္တာရွီး၊ အယ္ဖာ၊ ေအာ္ပတီမာ။

insect-23

ရြက္စံုစားဖလံမ်ား

 • အရြက္ေပၚတြင္ ဥမ်ားကို အစုလိုက္ဥသည္။
 • ပိုးေကာင္ငယ္သည္ အရြက္မ်ားကို ျခစ္စားသျဖင့္ အရြက္မွာ အေမွးပါးသာက်န္ရစ္သည္။
 • အေကာင္ႀကီးသည္ တစ္ပင္မွ တစ္ပင္ ပ်႕ံႏွံ႕သြားၿပီး အရြက္၊ အညႊန္႕မ်ားကို ကိုက္ျဖတ္စားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အယ္လ္ဖာ ၊ဗိုက္တာမီသရင္၊ ေဗးလစ္၊ ဆလက္ပလပ္၊ ဗုိက္တာရွီး။

insect-24

ပဲေတာင့္ထိုးပိုး/ပြင့္ေထြးရြက္ေထြး

 • ပဲမ်ဳိးစံု အဖူးအပြင့္ဝင္ခ်ိန္မွ အသီးသီးခ်ိန္အထိ က်ေရာက္တတ္သည္။
 • အရြက္၊ အဖူး၊ အပြင့္၊ အသီးတို႔ကိုပါးစပ္မွ ထြက္ေသာ ခ်ည္မွ်င္ျဖင့္ လံုးေထြးရစ္ပတ္ စားေသာက္ဖ်က္ဆီးသည္။
 • ပိုးခ်ည္ျဖင့္ လံုးေထြးရစ္ပတ္ေနေသာအပင္အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ အေပါက္ပါရွိေသာ အသီးမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာ္ပတီမာ၊ စတား၊ ဗိုက္တာရွီ္း၊ ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဆလက္ပလပ္၊ ပရီဆုိက္။

insect-25

ပ်

 • အရြက္ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္မွေန၍ ပင္ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္သျဖင့္ အရြက္မ်ား တြန္႕ကုတ္ေနတတ္သည္။
 • အခ်ဳိရည္စစ္ထုတ္သျဖင့္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရမည္။
 • ပ်ပိုးမ်ားက အပင္ေရာဂါပိုးမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္။
 • အရြက္ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္ရွိ ပ်ပိုးမ်ားကိုေဆးႏွင့္ထိေတြ႕ေအာင္ ႏွံ႕စပ္စြာေဆးဖ်န္းပါ။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဂိမ္း၊ ဗိုက္တိုအိတ္၊ ေအာ္ပတီမာ။

insect-26

ပဲဂ်ပိုးစိမ္း

 • ပဲပင္၏ အစိမ္းေရာင္အသီးႏွင့္ အေစ့တြင္ က်ေရာက္ၿပီး အရည္ကိုစုပ္စားသျဖင့္ အေစ့အဆန္တည္မႈမရွိပါ။
 • မႈိေရာဂါမ်ားကို ကူးစက္ေစသည္။
 • အစုအေဝးလိုက္စားေသာက္ၾကၿပီး၎တို႕စစ္ထုတ္ရည္ေၾကာင့္အပင္မ်ားညိႈး၍ေသေစသည္။
 • အေကာင္ႀကီး စုပ္စားေသာ အနာကြက္သည္ အနက္/အညိဳေရာင္ေပ်ာ့ပုပ္သြားျပီး အထြက္ႏႈန္းကို က်ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာရွီး၊ ေအာ္ပတီမာ၊ မာလာႏြန္၊ ဆလက္ပလပ္။

insect-27

ေလွးပိုး

 • အရြက္၊ အညႊန္႕၊အဖူး၊ အပြင့္မ်ားမွ သစ္ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္သျဖင့္ အရြက္ႏွင့္ အညႊန္႕မ်ားမွာ တြန္႕လိမ္ၿပီး အညိဳေရာင္ေျပာင္းသြားသည္။
 • အပြင့္တြင္က်ပါက အပြင့္ကန္းျခင္းႏွင့္ အသီးတင္နည္းျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။
 • သီးႏုတြင္အဝါကြက္ငယ္မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
 • အသီးတြင္ အမာရြတ္ငယ္မ်ားေတြ႕ရတတ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ဂိမ္း၊ ေအာ္ပတီမာ၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-28

ပဲေစ့ထိုးပိုး

 • ပိုးေလာင္းေကာင္သည္ ပဲေစ့မ်ားကို ဝိုင္းစက္ေသာ အေပါက္ျဖစ္ေအာင္ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္၍စားေသာက္သည္။
 • သီးေတာင့္မ်ား၊သိုေလွာင္ပဲေစ့မ်ားေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္ဥမ်ား၊ ပိုးေလာင္းေကာင္မ်ား၊ရုပ္ဖံုးမ်ား၊ ညိဳမႈိင္းေရာင္ရွိေသာ အေကာင္ႀကီးမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ဗန္းေတ့ဒ္စ္။

insect-29

ရြက္ေဖာက္က်ဳိင္း

 • ပိုးေလာင္းေကာင္ႏွင့္ အေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ နံနက္ေစာေစာႏွင့္ ညေနေအးခ်ိန္တြင္ ပဲရြက္မ်ားကို ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္သည္။
 • ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ပဲရြက္မ်ားမွာ ညီညာဝိုင္းစက္ေသာ စက္ပိုင္းပံုအေပါက္မ်ားျဖစ္ေနသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာ္ပတီမာ၊ အယ္ဖာ၊ ဗိုက္တာရွီး၊ မာလာႏြန္၊ ဂိမ္း၊ ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဆလက္ပလပ္၊ အဆက္။

insect-30

ပဲပင္စည္ထိုးယင္

 • ပဲပင္ငယ္စဥ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရပါက အရြက္ႏုထြက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အပင္ဝါၿပီး ေစာေစာ ေျခာက္ေသသြားသည္။
 • တိုက္ခိုက္ခံရပါက ေျမႀကီးႏွင့္ကပ္ေနေသာ ပင္စည္မွာ ေဖာင္းပြေနၿပီး အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား အတြင္း၌ ေသးငယ္ေသာ စည္ပံု ရုပ္ဖံုးအိမ္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။
 • စိုက္ခင္းကို အေဝးမွၾကည့္ပါက အဝါေရာင္ကြက္မ်ား ဟိုတကြက္ ဒီတကြက္ ျဖစ္ေပၚ ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာ္ပတီမာ၊ အယ္ဖာ၊ ဗိုက္တာရွီး၊ မာလာႏြန္၊ ဂိမ္း၊ ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဆလက္ပလပ္၊ အဆက္။

insect-31
 

ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ စားေတာ္ပဲတြင္ ေတြ႕ရေသာေရာဂါမ်ား

ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ

 • အရြက္ေပၚတြင္ အဝါေရာင္အေျပာက္ငယ္မ်ားအျဖစ္စတင္ေတြ႕ရၿပီး အနာကြက္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေပါင္းစပ္သြား၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျခာက္သြားသည္။
 • ပူအိုက္စြက္စိုေသာရာသီတြင္ ျပင္းထန္စြာ က်ေရာက္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အဂရီးသိမ္း၊ ဗိုက္တာမိုင္း၊ စကုပ္၊ အင္ဗြိဳင္း။

insect-pate

ပင္စည္ပုပ္

 • ေရာဂါက်ေရာက္ေသာ အပင္သည္ညွဳိး၍ေသေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္။
 • အပင္ကုိ ႏုတ္ၾကည့္ပါက ေျမမ်က္နွာျပင္ႏွင့္ ပင္စည္ထိစပ္ေသာေနရာတြင္ မႈိမွ်င္မ်ားကိုေတြ႕ရမည္။
 • အျမစ္ထိပ္ႏွင့္ ျမစ္ေမႊးမ်ားတြင္လည္းေရာဂါကြက္မ်ားကိုေတြ႕ရမည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပေရာ့စပါး၊ စကုပ္၊ အဂရီးမီး၊ ဗိုက္တာရမ္၊ အင္ဗြိဳင္း၊ ဗိုက္တာမိုင္း။

insect-139

ျဖဴေစရီယမ္ပင္ညိွဳးေရာဂါ

 • မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • အပင္ငယ္စဥ္က်ေရာက္ပါက ေအာက္အရြက္မ်ားမွ စတင္ကာ ေအာက္သို႕ငိုက္က်ျခင္း၊ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ျခင္း၊ ဝါျခင္း၊ ေျမႀကီးေပၚသို႕လဲက်ျခင္း၊ ပင္စည္ရႈံ႕ေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ ရမည္။
 • အျမစ္အတြင္းပိုင္းသည္ အညိဳေရာင္ေျပာင္းေနသည္။
 • ေအးေသာရာသီတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ခရူဇာ၊ ဗိုက္တာမိုင္း၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ဗိုက္တာရမ္။( ပင္ေျခဖ်န္းရန္ )

insect-140

ျမစ္ေျခာက္ေဆြးေရာဂါ

 • စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း အပင္ေသမ်ားကို ေနရာအႏွံ႕တြင္ ျပန္႕က်ဲ၍ ေတြ႕ရသည္။
 • အပင္ထိပ္ဖ်ားပုိင္းမ်ားညိွဳးေနသည္။
 • အရြက္ႏွင့္ ပင္စည္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းေကာက္ရိုးေရာင္ေျပာင္းသြားသည္။
 • အပင္ကိုႏႈတ္ၾကည့္ပါက ျမစ္မႊာမ်ား ျပတ္က်န္ခဲ့ၿပီး ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခုသာပါလာသည္။
 • အျမစ္မွာ ေျခာက္ေနၿပီးအျမစ္ေပၚတြင္ မီးခိုေရာင္မႈိမွ်င္မ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အဂရီမီး၊ ေအာက္စီ၊ ပေရာ့စပါး။

insect-141

ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ

 • အပင္ငယ္စဥ္ အစိုဓါတ္မ်ားေသာေျမတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။
 • ေရာဂါျဖစ္ေသာ အပင္မွာ အဝါေရာင္ရွိၿပီး အပင္ငယ္ပါက ေျမေပၚသို႕လဲက်ၿပီး ပင္ေျခမွစ၍ အျမစ္ေအာက္သို႕ အျဖဴေရာင္မႈိမွ်င္မ်ားႏွင့္ဆက္၍ပုပ္သည္။
 • အပင္ႀကီးပါက အပင္ေထာင္လ်က္ ေျခာက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ေအာက္စီ၊ ပေရာ့စပါး၊ အဂရီးမီး၊ ဗိုက္တာရမ္။

insect-142

ပင္ပုေရာဂါ

 • ေရာဂါရပင္စည္သည္ မာေတာင့္ၿပီး ဆစ္ၾကားတို၍ပုေနသည္။
 • ပင္စည္ကို ကန္႕လန္႕ျဖတ္ၾကည့္ပါက အစာေရေၾကာစည္းညိဳေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္။
 • အရြက္မ်ားမွာ ေသးငယ္ၿပီးထူေနသည္။
 • ေရာဂါရအပင္သည္ အေျခာက္ျမန္ၿပီး စိုက္ခင္းအတြင္း၌အပင္ပုၿပီး အဝါေရာင္၊ အညိဳေရာင္အရြက္မ်ားရွိေသာ အပင္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပင္လံုးျပန္႕ပုိးသတ္ေဆးျဖင့္ေရာဂါကူးစက္မႈကိုကာကြယ္ပါ။

insect-143

သံေခ်းေရာဂါ

 • အရြက္ႏွင့္ သီးေတာင့္မ်ားေပၚတြင္ နီညိဳေရာင္ အဝိုင္းပံုအဖုေလးမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး၎အဖုမ်ားမွမႈိစပိုးမ်ားကို ထုတ္လႊတ္သည္။
 • ေရာဂါျပင္းထန္ပါက အရြက္မ်ားစိမ္းဝါေရာင္မွအဝါေရာင္သို႕ေျပာင္းလာကာ တစ္ရြက္လံုးေျခာက္ေသသြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- စကုပ္၊ ဗိုက္တာမိုင္း၊ ခရူဇာ၊ အင္ဗြိဳင္း။

insect-144

ဖားဥမႈိေရာဂါ

 • အရြက္ရင့္မ်ားေပၚတြင္ အမည္းေရာင္ အေရာင္မညီအကြက္အေျပာက္မ်ားစတင္ျဖစ္သည္။
 • ၎အကြက္မ်ားေပၚ၌ ေသးငယ္ေသာ အျဖဴေရာင္အကြက္မ်ားျဖစ္လာၿပီး အရြက္မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုး ေပါင္ဒါမႈန္႕ျဖဴးထားသကဲ့သို႕ ျဖဴေဖြးေနသည္။
 • ေရာဂါျပင္းထန္ပါက တစ္ပင္လံုးျဖဴေဖြးေနၿပီး အရြက္မ်ားပံုပ်က္ကာ ဝါေဖ်ာ့လာသည္။
 • အသီးေတာင့္မ်ား ေသးငယ္ၿပီး တြန္႕လိမ္ၿပီးေျခာက္ေသြ႕သြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အင္နာဂ်ီ၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ခရူဇာ၊ ဗိုက္တာမိုင္း။

insect-145

ေရႊဝါေရာင္မႈိစိပ္ေရာဂါ

 • အရြက္ႏုမ်ားတြင္ အဝါေျပာက္ငယ္မ်ားအျဖစ္ စတင္ေတြ႕ရသည္။
 • တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၿပီးအဝါထဲတြင္ အစိမ္းေရာလာသည္။
 • ေနာက္ဆံုး တစ္ရြက္လံုးဝါလာၿပီး တစ္ပင္လံုးအရြက္မ်ားဝါသြားသည္။
 • သီးေတာင့္ဝင္ခ်ိန္ျဖစ္ပါက သီးေတာင့္မွာ အဝါေရာင္ေျပာင္း၍ အေစ့တည္မႈနည္းၿပီး အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုင္းရပ္စ္သယ္ေဆာင္ေသာပိုးမ်ားကို နွိမ္နင္းရန္လိုအပ္သည္။

insect-146

သီးေတာင့္ပုပ္

 • သီးေတာင့္အနုအရင့္ႏွစ္မ်ဳးိလံုးတြင္ က်ေရာက္သည္။
 • ေရာဂါဝင္ေရာက္ပါက သီးေတာင့္မ်ား ေရစိုနာကဲ့သို႕ျဖစ္လာ၍ အညိဳေရာင္ေျပာင္းကာ လွ်င္ျမန္စြာ ပုပ္သြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာမုိင္း၊ ခရူဇာ။ ( မွတ္ခ်က္။ဘုိရြန္ခ်ဳိ႕တဲ့၍လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ )

insect-147

ပဲမ်ဳိးစံုမွဲ႕ေျပာက္စြန္းေရာဂါ

 • ေရာဂါသည္ အရြက္၊အသီး၊အကိုင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္။
 • နီညိဳေရာင္ခ်ိဳင့္ခြက္ေသာ အနာအစက္အေပ်ာက္ငယ္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး
 • အညႊန္႕-အကိုင္းေသျခင္း၊ အသီးတင္နည္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အာဂရီသိမ္း၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ဂေရ႕စ္၊ ဗိုက္တာမိုင္း၊ စကုပ္။

insect-148

ခါးရိေရာဂါ

 • မ်ဳးိေစ့မွ ေပါက္ခါစ အပင္ငယ္ပင္စည္တြင္ ေရစိုနာကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
 • ေရစိုနာကြက္မ်ားသည္အညိဳေရာင္သို႕ ေျပာင္းသြားၿပီး အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ အပင္ေပါက္မ်ားေသသြားသည္။
 • ေရာဂါက်ပါကေျမထဲရွိ မ်ဳိးေစ့မ်ားပုပ္ေဆြး၍ အပင္ေပါက္နည္းေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပေရာ့စပါး၊ စကုပ္၊ အဂရီးမီး၊ ဗိုက္တာရမ္၊ အင္ဗြိဳင္း၊ ဗိုက္တာမိုင္း။

insect-149