Activar--25-EC_large

ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ စပါး၊ ၾကက္သြန္ မေပါက္မွီႏွင့္ စေပါက္စအခ်ိန္တြင္ ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသာ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ စပါး၊ ၾကက္သြန္သီးႏွံတြင္ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ တစ္ႏွစ္ခံျမက္မ်ား၊ ျမက္မုံညင္းမ်ားႏွင့္ ရြက္ျပန္႕ေပါင္းမ်ားကုိ ထိေသ၊ ေရြးခ်ယ္အာနိသင္ျဖင္ ႏွိမ့္္္နင္း ႏုိင္ပါသည္။ အစုိဓာတ္္စုိက္ခင္းတြင္ အပင္မေပါက္မွီခ်က္ခ်င္းဖ်န္းရပါမည္။ တစ္ဧကတြင္၃၅၀-၅၀၀စီစီ ႏႈန္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ စုိက္ျပီး ၀-၅အတြင္း၊ အစုိဓာတ္ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ ပ်က္ဖ်န္းပါက အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။