အက်ိဳးအာနိသင္

AZO 25 SC

  • ထိုးေဖာက္စိမ့္ဝင္အားေကာင္းေသာ ပင္လံုးျပန္႔အာနိသင္ရွိ မႈိေရာဂါကာကြယ္ ကုသေဆး။
  • အရြက္မ်ားကို စိမ္းေစႏိုင္ျပီး ဇီဝကမၼ ျဖစ္စဥ္ကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။ေရာဂါမွ နလန္ထျမန္ေစသည္။
  • မႈိမ်ိုးေစ့၏ ေပါက္ပြားမႈကို တားဆီးေပးျပီး မႈိမွ်င္ ၾကီးထြားမႈကို ဟန္႔တားေပးေသာ အာနိသင္ရွိသည္။
  • အပင္အတြင္းေဆးသက္ၾကာရွည္ခံသည္။
  • ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ မႈိအမ်ားစုကို ကာကြယ္ကုသႏိုင္သည္။
  • မႈိေရာဂါတစ္ခု (သို႔) ႏွစ္မ်ိဳး သံုးမ်ိဳး ေရာက်ေနျပီး ဆံုးျဖတ္ရ ခက္ခဲေနပါက အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အထူးကာကြယ္ကုသႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား

ဖရဲ၊သခြား၊စပ်စ္၊—— ေဒါင္းနီး၊ဖားဥ၊ရိုးကြဲ ေစးထြက္။
အာလူး ——– ေလာင္မဲ
ေျမပဲ ——- ရြက္ေျပာက္၊
ၾကက္သြန္ —— ေတာက္တဲ့ျမီး ၊ ေဒါင္းနီ။
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး —– ဖားဥ၊သံေခ်း၊
ပန္း —– မႈိျဖဴ
ႏႈန္းထား – (၁၅၀-၃၀၀)စီစီ/ဧက

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။