Bencinate-53-WP_large

ပင္လုံးျပန္႔အာနိသင္ရွိျပီး ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ေပါင္းပင္၏အျမစ္ႏွင့္အရြက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဖူး၊ အညြန္႕ႏွင့္အပြင့္မ်ားဆီသုိ႔ လ်ွင္ျမန္စြာျပန္႔ႏွ႔ံႏုိင္သည့္အတြက္ ေပါင္းပင္မ်ားကုိႏွိမ္နင္းရန္ အထူး အာနိသင္ရွိ ေသာေဆးျဖစ္သည္။ မုိးစပါး(လယ္စပါး)တြင္ႏွိမ္နင္းရန္ခက္ေသာျမက္၊ ျမက္မုံညင္းႏွင့္ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ိဴးစုံကုုိကာကြယ္ႏုိင္ေသာေဆးျဖစ္သည္။ ေရြ႕စုိက္ျပီး(သုိ့)ပ်ိဳးက်ဲျပီး ၇-၁၀ရက္ခန္႔တြင္ ေရထုတ္ျပီးမွေဆးဖ်န္းရပါမည္။ ေပါင္းပင္အရြက္၂-၃ရြက္ထြက္ေသာအခိ်န္တြင္ ဖ်န္းရန္အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ တစ္ဧကတြင္ ၄၀၀-၆၀၀ဂရမ္ႏႈန္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။