Confidence-250-EC_large

မတူညီေသာအာနိသင္ႏွစ္မ်ဳိး ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေဆးအတြဲျဖစ္သည္။ ေျမေအာင္းဖ်က္ပိုး မ်ားႏွင့္ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္း ပုန္းကြယ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပိုးမ်ား၊ စုပ္စားပိုးမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။ ေဆးဖ်န္းၿပီးေနာက္ စိုက္ခင္းအတြင္းဖ်က္ပိုးမ်ား မလာႏိုင္ ေအာင္ ဟန္႕တားႏိုင္သည္။ ထိေသ၊ စားေသ၊ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ႏွင့္ အဆိပ္ေငြ႔ အာနိသင္ရွိၿပီး အရြက္ႏွင့္အျမစ္မွ စုပ္ယူႏိုင္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈကို သက္သာ ေစသည္။ ေဆးအာနိသင္ တာရွည္ခံပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။