Cruiser-50-WP_large

ဘန္ဇီမီဒါဇိုကာဘာမိတ္ အုပ္စုဝင္မႈိသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ပင္လံုးပ်ံ႕ အာနိသင္ရွိ မႈိေရာဂါကာကြယ္ ကုသေဆးျဖစ္ပါသည္။ သီးႏွံပင္မ်ားေပၚတြင္ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးေသာမႈိေရာဂါမ်ဳိးစံုကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မႈိေရာဂါက်ေရာက္ပါက ကုသႏွိမ္နင္းရန္ အသံုးျပဳရေသာ မႈိသတ္ေဆးရည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းတြင္က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးေသာ ဖားဥမႈိေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာအတြင္းပက္ဖ်န္းျခင္း၊ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္လူးနယ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ပ်ဳိးပင္အျမစ္ေဆးရည္စိမ္ျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္ မႈိေရာဂါကိုကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေပး ႏိုင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။