Fone-80-SP_large
ပင္လုံးပ်ံ႕မဟုတ္ေသာ ထိေသစားေသ အာနိသင္အင္းဆက္ပုိးသတ္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။ ႏွံစားသီးႏွံ၊ ပဲမ်ိဴးစုံ၊ ေဆးရြက္ၾကီးႏွစ္ရွည္သီးႏွံ၊ စေတာ္ဘယ္ရီႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ ဆီးတတ္ေသာယင္အုပ္စု၀င္၊ လိပ္ျပာ၊ ဖလံအုပ္စု၀င္၊ ပ်၊ ဂ်ပုိး အုပ္စု၀င္ႏွင့္က်ိဳင္းေကာင္အုပ္စု၀င္ အင္းဆက္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ နိမ္နင္းႏုိင္ပါသည္။ လူမ်ားေနထုိင္ေသာေနရာတြင္ စိတ္ အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစေသာပ်ား၊ ႏွဂ်ီ၊ ပုရြက္ဆိတ္အုပ္စု၀င္အင္းဆက္မ်ားကုိလည္း နိမ္ႏွင္းႏုိင္ ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။