Gain-20-WP_large

နီယိုနီကိုတီႏြိဳင္း ဓါတ္ေပါင္းအုပ္စုဝင္ျဖစ္ၿပီး ထိေသ၊ စားေသအာနိသင္ႏွင့္ ပင္လံုးျပန္႔
သတၱိရွိသည့္ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ပ်ပိုး၊ ေလွးပိုး၊ ျဖဳတ္ပိုး၊ ယင္ျဖဴ၊ အေၾကးပိုး စသည့္
စုပ္စားပိုးမ်ားႏွိမ္နင္းႏိုင္သည့္ အထူးေဆးျဖစ္သည္။ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုး( ၄ ဂါလံဆံ့ )လွ်င္
ေဆး (၅-၂ဝ) ဂရမ္ႏႈန္းပက္ဖ်န္း အသံုးျပဳရမည္။ မ်ဳိးေစ့လူးနယ္ေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး
ေျမပဲ၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ဝါမ်ဳိးေစ့တစ္ကီလိုလွ်င္ ေဆး ( ၅-၁ဝ ) ဂရမ္ႏႈန္းျဖင့္ လူးနယ္စုိက္ပါ။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။