vatashield20-large

ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စ္ဖိတ္ အုပ္စုဝင္ျဖစ္ၿပီး ထိေသစားေသအာနိသင္ရွိ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
အပင္ေပၚတြင္ က်ေရာက္ေသာ သီးႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားစြာကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည့္
အျပင္အဆိပ္ေငြ႕အာနိသင္ရွိသျဖင့္အပင္ေျခတြင္က်ေရာက္ေသာပိုးမ်ားႏွင့္ေျမတြင္းေအာင္းပိုးမ်ား၊
ျခမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။