Optima-75-SP_large

ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စ္ဖိတ္ အုပ္စုဝင္ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ထိေသ၊ စားေသ၊ ပင္လံုးပ်ံ႕ ပိုးသတ္ ေဆးျဖစ္ၿပီး သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္က်ေရာက္ေသာ ပိုးမ်ဳိးစံုကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။ အဆီဖိတ္သည္ အပင္ရည္/ ပိုးေကာင္၏ကိုယ္တြင္းရည္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ပိုမိုအစြမ္းထက္ေသာ အဆိပ္သစ္ တစ္မ်ဳိး အျဖစ္ေျပာင္းသြားၿပီး ပိုးေကာင္ကို ေသေစသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။