Oxy-77-WP_large

ထိေသအာနိသင္ရွိ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္သည္။ မႈိႏွင့္ဘက္တီးရီးယား ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။တစ္ပင္လံုးႏွံ႕စပ္ေအာင္ပက္ဖ်န္းပါ။ မိုးရြာခ်ိန္ အရြက္သစ္ထြက္လွ်င္ ထပ္မံပက္ဖ်န္းပါ။ ရြက္ေျပာက္၊ ရြက္ေျခာက္၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း၊ ေခ်းဖတ္၊ အနာခ်ဳိင့္၊ ေစာပင္နာက်၊ ေလာင္မဲ၊ ပင္စည္/ အသီးပုပ္ေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။