Panther-15-EC_large

မႊားပင္႔ကူသတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။
ခရမ္းခ်ဥ္၊ လိေမၼာ္၊ ပဲမ်ဳိးစံုတြင္က်ေရာက္ေသာ မႊားပင္႔ကူမ်ဳိးမ်ားႏွင္႔ စုပ္စားပိုးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။