Smart-Yellow_large

စမတ္အပြင့္အသီးအထူးသီးသန္႕ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ အရည္သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ မႈိေရာဂါႏွင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ အပြင့္ဆံုးရႈံးျခင္း၊ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ အပြင့္အသီးမတင္ျခင္း၊ ပဲပင္မ်ား အပင္ဟုန္၊ အဆစ္ကြဲၿပီး အပြင့္အသီးအားနည္းျခင္း၊ အေစ့အဆန္မေအာင္ျမင္ျခင္း အစရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သံုးႏိုင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။