Stop-250-EC_large

မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ေျမပဲ၊ ၾကက္သြန္သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ သီးႏွံ စုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမကြက္လပ္မ်ားတြင္ေပါက္ေရာက္တတ္ေသာႏွစ္ရွည္ခံႏွင့္ တစ္ရာသီခံေပါင္းပင္ မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာနိမ္ႏွင္းႏုိင္ပါသည္။ အပင္ရွည္ ၅-၁၅ စင္တီမိတာရွိခ်ိန္ႏွင့္အရြက္ ၃-၈ ရြက္ထြက္ေသာ အခိ်န္တြင္စတင္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေဆးဖ်န္းျပီး၇-၁၄ ရက္အတြင္း ေပါင္းပင္မ်ားကုိ ေသေစႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဧကတြင္၄၀၀-၈၀၀စီစီႏွန္းျဖင့္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ (ပဲမ်ိဴးစုံ၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ စပါး၊ ၀ါ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ သစ္သီးပင္မ်ားႏွင့္အာလူးႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ပင္တြင္သုံးႏုိင္သည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္၌ ျမက္ကင္ဆာဟုေခၚေသာ ေပါင္းျမက္မ်ားကို အထူးႏွိမ္နင္းႏုိင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။