(Pymetrozine50%+ Nitenpyram20%WDG)
ထိေသ/စားေသနွင့္ ပင္လံုးျပန္ ့အာနိသင္ရွိေသာအစြမ္းထက္ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ေလွးပိုး၊ ပ်ပိုး၊ ယင္ျဖဴ၊ ျဖဳတ္၊ ရြြက္ထြြင္းပိုး အစရွိသည့္စုပ္စားပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားကိုႏွိမ္နင္းနိုင္သည့္အထူးပိုးသတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလ်ွင္ ေဆး(၁၀-၁၅)ဂရမ္နႈန္းပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။